Osnaživanje budućnosti Bosne i Hercegovine kroz digitalnu pismenost.
Naša misija je unaprjeđenje
digitalnih vještina za novo
doba

Napredne digitalne vještine nisu samo dodatak – one su ključne za uspješnu karijeru i konkurentnost u 21. stoljeću. U doba kada se digitalizacija prožima kroz sve aspekte našeg života, sposobnost navigiranja kroz digitalni svijet postaje ne samo poželjna, već i neophodna. Sve više radnih mjesta ne samo da preferira, već i zahtijeva određeni stepen digitalne pismenosti. Osnovne vještine korištenja računara, kao što su upotreba tekstualnih procesora, pristup internetu i upotreba e-pošte, sada su standardna očekivanja za većinu uloga. Ali napredne digitalne vještine, poput programiranja, analize podataka, dizajna korisničkih sučelja, digitalnog marketinga i razumijevanja AI tehnologija, postaju sve važnije u širokom rasponu industrija. Ove vještine ne samo da otvaraju nove mogućnosti za pojedince, već i podržavaju inovacije na nivou društva. S obzirom da tehnologija postaje sve prisutnija, potreba za stručnjacima koji mogu kreirati, razumjeti i prilagoditi se novim digitalnim alatima i platformama sve je veća. Osim toga, napredne digitalne vještine ključne su za oblikovanje digitalne budućnosti društva. Dok se mi prilagođavamo svijetu koji je sve više povezan i ovisan o tehnologiji, sposobnost razumijevanja i upravljanja ovom tehnologijom postaje ključna za oblikovanje budućnosti koja je efikasna, inkluzivna i pravedna.

Stoga, ulaganje u napredne digitalne vještine nije samo korak prema boljoj karijeri za pojedince, već i prema naprednijem i održivijem društvu za sve nas.

Na koji način udruženje doprinosi razvoju
naprednih digitalnih vještina u bosni i hercegovini?

Obrazovni programi

Udruženje razvija i implementira obrazovne programe usmjerene na razvoj naprednih digitalnih vještina. Ovi programi uključuju kurseve programiranja, radionice o digitalnom marketingu, seminare o analizi podataka, i slično.

Partnerstva sa obrazovnim institucijama

Udruženje sarađuje sa školama, fakultetima i univerzitetima kako bi pomoglo uključivanje digitalnih vještina u njihove kurikulume, što uključuje razvoj novih nastavnih planova i programa, kao i pružanje stručne podrške učiteljima i profesorima.

Promocija digitalne pismenosti

Udruženje radi na podizanju svijesti o važnosti digitalnih vještina kroz kampanje, događaje i medijske nastupe. Ova aktivnost uključuje isticanje važnosti digitalnih vještina za budućnost tržišta rada, i podsticanje pojedinaca da se uključe u učenje.

Podrška inicijativama za cjeloživotno učenje

S obzirom da se tehnologija brzo razvija, važno je podržavati koncept cjelooživotnog učenja. Udruženje podržava programe koji omogućuju radnicima da ažuriraju svoje digitalne vještine i prilagode se promjenjivim tehnološkim trendovima.

Razvoj online resursa

Udruženje kreira online resurse, poput tutorijala, webinara i e-knjiga, koji su dostupni svima koji žele unaprijediti svoje digitalne vještine

Povezivanje sa industrijom

Udruženje radi na izgradnji veza između obrazovnih institucija, učenika, studenata i poslodavaca kako bi se osiguralo da obuka u digitalnim vještinama bude usklađena sa potrebama tržišta rada.