Digitalna pismenost u Bosni i Hercegovini: Gdje smo sada i kamo idemo?

Djevojka ispred laptopa

U današnjem svijetu koji je sve više povezan tehnologijom, sposobnost razumijevanja i korištenja digitalnih alata postala je ključna za svakodnevni život i poslovanje. Digitalna pismenost nije samo pitanje pristupa internetu, već i razumijevanja, kritičkog promišljanja i vještina koje omogućuju pojedincima da koriste digitalne tehnologije na siguran i produktivan način. No, gdje se Bosna i Hercegovina nalazi kada je u pitanju digitalna pismenost i koje korake treba poduzeti kako bi se poboljšala?

Trenutno stanje digitalne pismenosti

Prema podacima iz 2019. godine, Bosna i Hercegovina je zabilježila značajan porast u pristupu internetu među stanovništvom. Međutim, pristup tehnologiji ne znači automatski i visoku razinu digitalne pismenosti. Mnogi građani, iako koriste internet, nisu nužno opremljeni vještinama potrebnim za kritičko razumijevanje i efikasnu upotrebu digitalnih resursa. Ovo je posebno izraženo među starijim generacijama i onima u ruralnim područjima.

Važnost edukacije i osposobljavanja

Edukacija je ključna za povećanje digitalne pismenosti. To ne uključuje samo osnovnu edukaciju o tome kako koristiti računalne programe, već i razumijevanje digitalne etike, sigurnosti na internetu i kritičkog razmišljanja o informacijama koje se nalaze online.

Škole igraju ključnu ulogu u ovom procesu. Uvođenjem kurikuluma koji uključuje digitalnu pismenost od najranije dobi, Bosna i Hercegovina može osigurati da mlađe generacije budu spremne za izazove i prilike digitalnog doba.

Međutim, edukacija ne smije biti ograničena samo na škole. Odrasli, posebno oni koji nisu odrasli s tehnologijom, također trebaju prilike za učenje. Radionice, seminari i kursevi mogu biti od velike pomoći u osposobljavanju ove demografske skupine.

Kamo idemo?

Budućnost digitalne pismenosti u Bosni i Hercegovini izgleda svijetlo uz pravu investiciju u edukaciju i resurse. Dok tehnologija nastavlja napredovati brzim tempom, ključno je osigurati da svi građani imaju jednake prilike za pristup, razumijevanje i korist od digitalnih tehnologija.

Povećanje digitalne pismenosti ne samo da će osigurati da građani budu informirani i sigurni online, već će i doprinijeti ekonomskom rastu i inovacijama, omogućavajući Bosni i Hercegovini da ostane konkurentna na globalnom tržištu.

Zaključak

Dok Bosna i Hercegovina nastavlja s ulaganjima u digitalnu infrastrukturu, ključno je da ne zaboravi na važnost digitalne pismenosti. Kroz sveobuhvatnu edukaciju i osposobljavanje, zemlja može osigurati da svi njeni građani, bez obzira na dob, obrazovanje ili lokaciju, imaju vještine potrebne za navigaciju kroz digitalni svijet s povjerenjem i kompetencijom.